Ceník školného

Pro školní rok 2021/2022

Platí pro školu i školku. 

Typ docházky

školné

5 dní v týdnu

5 000 Kč/měsíc

4 dny v týdnu

4 500 Kč/měsíc

3 dny v týdnu

4 000 Kč/měsíc

Obědy

5 dní v týdnu

2.000 Kč/měsíc

4 dny v týdnu

1.600 Kč/měsíc

3 dny v týdnu

1.200 Kč/měsíc

Kroužky a družina

Keramika

Zdarma

 Angličtina

900 Kč/měsíc

Hudební výchova

300 Kč/měsíc

Družina

800 Kč/měsíc

Školné a přihláška

Naše Živé učení je určeno pro malý počet dětí (maximálně 12 dětí ve třídě), proto pokud máte zájem o umístění dítěte do naší školy, doporučujeme učinit tak co nejrychleji. 

Děti k nám můžete přihlásit i v průběhu školního roku.

Kdy se platí školné?

Školné je splatné ke 20. dni předchozího měsíce a zahrnuje pouze výuku v čase 8:30–13:00 hod ve škole, 7:30–16:00 ve školce. V průběhu školního roku je možné si rozsah výuky (tedy počet dnů v týdnu) po dohodě s vedením školy, dle kapacity žádaného dne, změnit.

Po zaplacení školného jsou však další změny v daném měsíci nemožné. Měsíční školné je hrazeno bez ohledu na absenci dítěte. 


Družina

V naší škole funguje také družina. Je to čas, kdy děti tráví volný čas s námi ve škole po dobu nepřítomnosti rodičů, kteří si dítě následně vyzvednou. Družina je placena spolu se školným, poplatek je paušální a činí 800,- Kč měsíčně


Podmínky přijetí

Zápis probíhá celoročně.

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme děti do 1. a 2. třídy (věk 6-8 let) a 3.-5. třídy (věk 8-12 let). Je možná třídenní až pětidenní docházka týdně.

V případě zájmu je možné zapsat dítě i kdykoliv v průběhu roku či prázdnin.

Děti přijímáme přednostně dle data přihlášení.

Součástí přihlášky do naší školky či školy je uhrazení jednorázového vstupního poplatku 2 000 Kč, který využijeme na zkvalitnění výukových materiálů a prostředí školky a školy.


Škola:  

Pokud chcete přihlásit dítě do naší školy, případně do školky v rámci povinného předškolního roku, musí být zapsáno v režimu individuálního vzdělávání.

Znamená to, že je zapsáno ve státní škole/školce, kde je nutno podat žádost o individuální vzdělávání.

Tuto žádost je možné podat kdykoliv v průběhu školního roku a vyřízení je otázkou několika málo dnů.