Přehled členských poplatků

Zde pro přehlednost uvádíme tabulku čl.poplatků a zároveň prosíme, abyste při jakýchkoliv platbách, uváděli do zprávy pro příjemce jen ,,členský příspěvek/měsíc za který je platba provedena." 

Tedy např.: ,, členský příspěvek/Josef Skočdopole/leden." Prosím nepište nic jiného, ani školné - stravné, z účetního pohledu je to výrazný problém.

účet: 000123-0215010257/0100

Členské poplatky

Pro školní rok 2022/2023

Členské poplatky

pro školní rok 2023/2024

Kroužky

Výuka anglického jazyka (2x týdně 1 hodina). Výuku i nadále povede zkušená lektorka Veronika Bryjová, která studovala na Filozofické fakultě, obor učitelství.V Anglii Na Faculty of Arts and Humanities v přímořském Portsmouthu získala M.A. v TranslationStudies a následně se vrhla na metodicko-pedagogický seminář pro výuku angličtiny CELTA v Oxfordu. V Oxfordu pak roky žila a učila angličtinu jako cizí jazyk. Využívá britskou metodiku a inspiruje se také waldorfskou pedagogikou. S dětmi mluví od samého počátku autentickou angličtinou (jako rodilý mluvčí).

Hudebně dramatická výchova (1xtýdně 1 hodina), kterou i nadále povede MgA. Žaneta Bártová. Žaneta je absolventkou Akademie múzických umění v Praze a Sweelinck Conservatory v Amsterdamu. Žaneta spolupracovala s Académie de Sablé v Praze (Akademie staré hudby) na mnoha projektech a také spolupracovala s Mezinárodním festivalem staré hudby. Je výbornou a vyhledávanou pedagožkou s více než patnáctiletou praxí. V ISMFA působí od roku 2001.

Keramická dílna(1xtýdně 1hodina), nově pod vedením Ivany Snopkové, která je profesionální keramičkou a vede svůj vlastní ateliér v Brodě nad Dyjí. Mimo jiné se zabývá výrobou užitkové a zahradní keramiky, vede kurzy a pořádá workshopy. Zabývá se také speciálními experimentálními výpaly.

Všechny kroužky jsou zahrnuty v hlavním členském příspěvku.

Členský příspevěk a přihláška

Naše Živé učení je určeno pro malý počet dětí (maximálně 10 dětí ve třídě), proto pokud máte zájem o umístění dítěte do naší školy, doporučujeme učinit tak co nejrychleji. 

Děti k nám můžete přihlásit i v průběhu školního roku.

Kdy se platí členský příspěvěk?

Příspěvek je splatný ke 20. dni předchozího měsíce. V průběhu školního roku je možné si rozsah výuky (tedy počet dnů v týdnu) po dohodě s vedením školy, dle kapacity žádaného dne, změnit. Měsíční členský příspěvek je hrazeno bez ohledu na absenci dítěte. 


Družina

V naší škole funguje také družina. Je to čas, kdy děti tráví volný čas s námi ve škole po dobu nepřítomnosti rodičů, kteří si dítě následně vyzvednou.  Příspěvek je paušální a činí 800,- Kč měsíčně


Podmínky přijetí

Zápis probíhá celoročně.

Ve školním roce 2022/2023 přijímáme děti do 1. a 2. třídy (věk 6-8 let) a 3.-5. třídy (věk 8-12 let). Je možná třídenní až pětidenní docházka týdně.

V případě zájmu je možné zapsat dítě i kdykoliv v průběhu roku či prázdnin.

Děti přijímáme přednostně dle data přihlášení.

Součástí přihlášky do naší školky či školy je uhrazení jednorázového vstupního poplatku 2 000 Kč, který využijeme na zkvalitnění výukových materiálů a prostředí školky a školy.

Pokud chcete přihlásit dítě do naší školy, případně do školky v rámci povinného předškolního roku, musí být zapsáno v režimu individuálního vzdělávání.

Znamená to, že je zapsáno ve státní škole/školce, kde je nutno podat žádost o individuální vzdělávání.

Tuto žádost je možné podat kdykoliv v průběhu školního roku a vyřízení je otázkou několika málo dnů.