Ceník školného

Pro školní rok 2021/2022

Typ docházky

Cena 

5 dní v týdnu

5 000 Kč/měsíc

4 dny v týdnu

4 500 Kč/měsíc

3 dny v týdnu

4 000 Kč/měsíc

Školné a přihláška

Naše Živé učení je určeno pro malý počet dětí (maximálně 12 dětí ve třídě), proto pokud máte zájem o umístění dítěte do naší školy, doporučujeme učinit tak co nejrychleji. 

Děti k nám můžete přihlásit i v průběhu školního roku.

Zápis dětí na školní rok 2021/22 

Zápis probíhá celoročně. Otevřené jsou přihlášky dětí na školní rok 2021/2022 do naší školky (věk 3– 5 let) a předškolní skupiny (5–6 let). 

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě školní třídy: 1. třída (věk 6–7 let) a 2.–5. třída (věk 7–12 let). Je možná třídenní až pětidenní docházka týdně.

V případě zájmu je možné zapsat dítě i kdykoliv v průběhu roku či prázdnin, pokud chcete, aby vaše dítě nastoupilo do naší školy od začátku nového školního roku. Anebo může nastoupit kdykoliv v průběhu celého roku, pokud chcete pro své dítě změnu školy, do které začalo již chodit. 

Děti přijímáme přednostně dle data přihlášení.

Součástí přihlášky do naší školky či školy je uhrazení jednorázového vstupního poplatku 2 000 Kč, který využijeme na zkvalitnění výukových materiálů a prostředí školky a školy.

Podmínky přijetí k výuce

Pokud chcete přihlásit dítě do naší školy, případně do školky v rámci povinného předškolního roku,                                                  musí být zapsáno v režimu individuálního vzdělávání. 

Znamená to, že je zapsáno ve státní škole/školce, kde je nutno podat žádost o individuální vzdělávání.

Tuto žádost je možné podat kdykoliv v průběhu školního roku a vyřízení je otázkou několika málo dnů.

Kdy se platí školné?

Školné je splatné ke 20. dni předchozího měsíce a zahrnuje pouze výuku v čase 8:30–13:00 hod ve škole, resp. 7:30–16:00 ve školce. V průběhu školního roku je možné si rozsah výuky (tedy počet dnů v týdnu) po dohodě s vedením školy, dle kapacity žádaného dne, změnit.

Po zaplacení školného jsou však další změny v daném měsíci nemožné. Měsíční školné je hrazeno bez ohledu na nemoc resp. absenci dítěte. 

Sourozenci

V případě sourozenců bude možné po dohodě poskytnout slevu na sourozence ve výši až 10 % na každý docházkový den.

Obědy

Stravování ve škole je hrazeno zvlášť a platí se předem do 20. dne předchozího kalendářního měsíce.

Cena za oběd a 2 svačiny činí 100 Kč.

Více o stravování v naší škole zde.

Družina

V naší škole funguje také družina. Je to čas, kdy děti tráví volný čas s námi ve škole po dobu nepřítomnosti rodičů, kteří si dítě následně vyzvednou. Družina je placena spolu se školným, poplatek je paušální a činí 800,- Kč měsíčně.