Harmonogram


7:00-9:30 hod.

 • děti se scházejí ve třídách, individuální příchod dle potřeb dítěte a požadavků rodičů. Ranní program.

7:00-8:45 hod.

 • spontánní hry a činnosti - kolektivní, individuální plánované činnosti dle denního cíle s respektováním požadavků dětí, nenásilně organizované průvodkyní, zájmové kroužky

postupné dokončení činností, v "komunikačním kruhu", přivítání dne, vzájemný společný rozhovor, zhodnocení činností

 • pohybová činnost dětí - probíhají před dopolední svačinou - pohybové hry, hudebně pohybové hry, cvičební chvilky, v dobrém počasí na dvorečku.

8:45-9:30 hod.

 • dle jednotlivých tříd, výdej dopolední svačiny

 • sebeobsluha - výběr velikosti porcí, nalévání pití, čistota při stolování, dodržování hygienických návyků, dodržování diet

9:30-11:45 hod.

 • řízená činnost 9:30 - 9:45 hod. - délka je přizpůsobena věku dětí, jejich koncentraci a zájmu, vychází ze vzdělávacího programu mateřské školy - činnosti jazykové, rozvíjející poznání, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, rozumové, grafomotorické a činnosti utvářející matematické představy
 • pobyt venku 9:45 - 11:45 hod. -  v případě nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena 
 • snaha o samostatné oblékání, získávání sebeobslužných dovedností, při oblékání pomáhají průvodkyně
 • aktivity na školní zahradě, dvorek, práce na zel. záhonech, ve skleníku. Nebo keramické a výtvarné tvoření, sezónní činnosti, vycházky do okolí, výlety do muzeí a jiná místa v okolí, jurta, opido, jezírko, les.

11:45-12:30 hod

 • oběd
 • sebeobslužné a hygienické návyky, prostírání před obědem - podpora samostatnosti, procvičování správného držení lžíce a celého příboru, možnost výběru velikosti porce, jídlo si děti nabírají s pomocí sami, sebeobsluha při odnášení nádobí, dodržování diet
 • v průběhu oběda pomáhá Helča (kuchařka) provozní personál.

12:30-13:00 hod.

 • odchod dětí, které odcházejí po obědě, individuální doba odchodu je možná po předchozí domluvě
 • příprava k relaxačnímu odpočinku na lehátku

13:00-14:30 hod. (časový údaj je pohyblivý dle individuálních potřeb dětí a jejich věku)

 • relaxační odpočinek
  • četba pohádky, knížky na pokračování
  • relaxační, odpočinkové a klidové činnosti na lůžku
   • v průběhu odpočinku nejsou děti nuceny spát, ale s ohledem na individuální potřeby spánku probíhají klidové činnosti na lehátku, děti si mohou prohlížet knížky, hrát si s plyšovými hračkami - upevňování ohleduplnosti k ostatním
  • u předškolních dětí - dle individuální potřeby - se doba relaxace, klidu a odpočinku na lehátku postupně v průběhu školního roku zkracuje až do 14:00 hodin, poté následují individuální činnosti s dětmi

14:30-14:45 hod.

 • dle jednotlivých tříd, výdej odpolední svačiny

 • sebeobsluha - výběr velikosti porcí, nalévání pití, čistota při stolování, dodržování hygienických návyků, dodržování diet

14:45-16:00 hod.

 • odpolední spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, možnost realizace při vhodném počasí na školní zahradě, zájmové kroužky
 • postupné rozcházení dětí do 16:00 hod.