Předškolní skupina ve školce

Harmonogram dne

Příchod dětí: 7:30 - 9:00 (ranní družina)
Dopolední program: 9:00 - 11:30
Oběd: 11:30 - 12:30                                                   

Odpolední program: 12:30 - 16:00


Program předškolní skupiny:

"Nesměřujte již k známým cestám, ale pokud opravdu chcete učit, učte kouzlo života." Giorgio Gaber 

  Program je určen pro děti ze školky, které dosáhly předškolního věku. Probíhá v blocích 20 - 25 minut, a to zejména ve středu a ve čtvrtek, od 9 do 16 h, kdy se dětem věnuje průvodce, který vybírá aktivity přiměřené jejich věku. Samozřejmě i ostatní dny mají děti zařazeny předškolní aktivity tak, aby to bylo přínosem jak pro ně, tak pro jejich mladší kamarády. 

 • Výuka i hry jsou uzpůsobeny potřebám dětí dle aktuálního denního programu.
 • Naším cílem je projektové a zážitkové vzdělávání vycházející ze zájmu dětí, s využitím pomůcek Montessori a přípravou prostředí dle filosofie Reggio Emilia.
 • Vycházíme z přirozenosti a radosti z učení.
 • Program probíhá v oddělené místnosti ve školce, v ateliéru, v keramické dílně, na dvorku, na zahradě, v lese a v okolní přírodě, v polytechnické dílně, v jurtě a v jejím okolí, u ohniště a na loukách.
 • Děti mají vyhrazené dny, kdy probíhá komunikace jen v angličtině.

Obecné cíle a výhody našeho systému předškolní výuky

 • Je pro nás důležité, aby si děti osvojily návyky, pravidla a způsoby školní práce. Tyto dovednosti můžou snáz pochopit a realizovat v rodinném prostředí naší školky.
 • Díky práci přímo s předškolní skupinou můžeme k zápisu zodpovědně doporučit i zdatné děti, které jsou mladší, případně doporučit odklad těm, pro něž bude výhodou ještě rok počkat.
 • Při nástupu do školy již žáci znají školní prostředí, vědí, co se od nich očekává, mají základní znalosti v oblasti čtení, psaní, počtů, a proto neprožívají takový stres spojený s přechodem ze školky do školy, a zároveň mohou postupovat rychleji než je běžné.
 • Ve většině případů, přechází naše děti ze školky a předškolní skupinky plynule do naší školy.