Naše škola

Harmonogram dne

Příchod dětí: 7:00 - 9:00 (ranní družina)
Výuka: 9:00 - 12:30
Oběd: 12:30 - 13:00                                                      

Odpolední program (družina): 13:00 - 16:00

Rozdělení výukového týdne

Pondělí: výuka s hlavní průvodkyní - "Komenského dny" 

Úterý: výuka s hlavní průvodkyní - "Komenského dny"

Středa: výuka s hlavní průvodkyní - "Komenského dny"

Čtvrtek: výuka "v terénu" (výlety, exkurze, výstavy, semináře, workshopy, aj.)

Pátek: živé učení v propojení s okolní přírodou

V naší škole neplatí pravidla klasické školní docházky. Nemusíte nosit omluvenky od doktorky, aby Vaše dítě bylo ve škole omluvené. 

Jste to pouze Vy, rodiče, kteří rozhodnou, zda v daný den dítě do školy dovezete, anebo se rozhodnete pro jiný třeba rodinný program. Respektujeme Vaše rozhodnutí. 

Dítě nemusí psát domácí úkoly, ať v ten den "alespoň něco" dělá. Nedostane za neprobranou látku špatnou známku v testu. 

U nás totiž testy nepíšeme a neznámkujeme.  Jde o radost z učení, poznávání nových věcí a ne o známky. Život známky nerozdává. Život prověřuje vědomosti, schopnosti, vnitřní sílu a sebeúctu člověka a k tomu Vaše děti s radostí povedeme.

Podrobný harmonogram školního dne v roce 2020/2021:

Výuka

  • Vzdělávání probíhající projektovým způsobem vzbuzující zájem dítěte a probouzející jeho vnitřní motivaci.
  • Bez časového ohraničení, bez známkování, bez stresu, se slovním ohodnocením a důrazem na sebereflexi.  
  • Bez nutnosti vykazovat výsledky a docházku dítěte orgánům spadajícím pod MŠMT.
  • Začlenění anglického jazyka do projektů i tvořivé práce (výtvarná, hudební výchova).

Chodíme do terénu, na exkurze, do muzeí, do divadla a nekoukáme se, ale učíme se.

Jak vyučujeme?

  • Vycházíme z principů metodiky "Respektovat a být respektován"
  • Pro nás je důležité zapojovat do procesu učení i rodiče a další příbuzné, pokud o to stojí.
  • Procvičujeme anglický jazyk nenásilně v průběhu výuky.
  • Nesedáme v lavicích.
  • Pracujeme s fantazí.

Žádná odpověď není špatně.

Komunita

  • Děti rozdělujeme do dvou tříd. Třídy jsou smíšené, děti různého věku. První třída je pro děti 1. - 3. třídy a druhá skupinka pro děti 4. - 6. třídy je v přípravě pro následující roky. Samozřejmě počítáme i s otevřením třetího trojročí pro děti 7. - 9. třídy.

Dobrovolné zapojení rodičů do vzdělávacího programu, volnočasových aktivit i do procesu učení. Rádi se o vše postaráme, ale vaše součinnost je určitě přínosem.

Naše přání a cíle

Chceme dosáhnout klidné a podnětné výuky.

Chceme, aby se vaše děti rády učily v naší škole a každé ráno k nám rády vstávaly. Přizpůsobíme se jejich tempu, zájmům a vnitřní motivaci.

Jsme tu pro děti.

Rozvoj vlastní sebeúcty, morálních hodnot a lásky k přírodě. Vytváříme doslova rodinné prostředí.