Spolupracujeme


Petr Dohnal

Ahoj, jmenuji se Petr Dohnal. Velkou část svého života jsem věnoval sportu a pohybu. Konkrétně bojové umění a cvičení s kettlebelly mě nadchlo natolik, že jsem svou cestu směřoval na fakultu sportovních studií MU v Brně. Během studia oboru trenérství jsem založil sportovní centrum v Mikulově, kde pomáháme dospělým si plnit své sny v oblasti pohybu, zdraví a kondice. Také organizuji mikulovský zavod Iron Heart a pořádám příměstské tábory pro děti. Mou hlavní náplní je především provázení dětí Cestou bojovníka.
Zde se snažím u dětí vytvořit pozitivní vztah k pohybu, učíme se brazilské jiu jitsu, gymnastiku, posilovat, ručkovat a zdolávat překážky. Ovšem stejný důraz kladu na rozvoj mysli a ducha. Bojovník je v mých očích hrdinou, který využívá svou sílu ušlechtilým způsobem, pomáhá slabším, dělá dobré skutky, je aktivní, odpovědný a přínosný pro skupinu či společnost. Své chování opírá o zvnitřněné hodnoty a smysl života, dokáže také zvládat své emoce, reflektovat své chování, komunikovat a spolupracovat. To vše se snažím dětem více přiblížit a nechat je prožít pomocí her, cvičení, rituálů a kruhů. S dětmi se také pravidelně zapojujeme do různých dobročinných aktivit.
Při své práci čerpám zkušenosti nejen ze sportu, ale také z absolvovaného výcviku mediátora s principy nenásilné komunikace, kurzu Být respektován, modelu práce s dětmi Kids'Skills a kurzy ze zážitkové pedagogiky.
V současné době studuji sociální práce na fakultě v Olomouci a jsem frekventant komplexního psychoterapeutického výcviku SF.

https://m.facebook.com/people/Petr-Dohnal-kou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-a-rozvoj-d%C4%9Bt%C3%AD/100057082344833/

Arena Kickbox Brno

https://arenakickboxbrno.cz/

Antonín Tomek

 https://www.osobnizmena.cz/

Žaneta Bartová

Vystudovala obor varhany na brněnské konzervatoři a dále na Akademii múzických umění v Praze. Své vzdělání si doplnila na studijní stáži na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu a na četných interpretačních kurzech doma i v zahraniční.

Vedle hudební spolupráce s komorními a sborovými tělesy se organizačně podílela na významných hudebních festivalech a vzdělávacích projektech jako například Letní slavnosti staré hudby v Praze, Academie de Sablé à Prague, Academie Versailles nebo Lednicko-valtický hudební festival. Již od dob studií se soustavně věnuje pedagogické činnosti. 11 let vyučovala na ISMFA Prague, kde vedla hudební ateliéry pro nejmenší a věnovala se výuce klavíru u dětí předškolního věku. Od roku 2019 vyučuje obory hra na klavír a hra na varhany při Základní umělecké škole v Mikulově, kde také působí jako klavírní korepetitorka.