Naše školka

Jsme připraveni vytvořit pro vaše dítě respektující a přijímající prostředí 

s uznáním jeho jedinečnosti.

  • Vnímáme školku jako místo, kde si má dítě hrát, kde se naučí vnímat a přijímat jiné děti a kde má možnost naučit se pohybovat ve společnosti. 
  • Nejsme zastánci vyšší autority. Dospělí v naší školce děti provádí dětstvím, nestanovují, jaké mají být, aby to tak bylo správně. Nejsou to učitelé, ale průvodci.
  • Jsme zastánci zdravého životního přístupu. Děti učíme separovat odpad, vážit si přírody a věcí kolem nás včetně toho, co jíme.
  • Pláč dítěte vnímáme jako jeho potřebu. Na pláč nereagujeme trestem, ani ho nevnímáme jako vlastní nekomfort, raději nabídneme něžnou náruč a podporu.
  • Smutek, zlost nebo pocit křivdy jsou povolenými přirozenými emocemi. Stejně jako nechuť se zúčastňovat všeho se stejným nasazením. Dítě nemusí být neustále spokojené, i když my se vynasnažíme udělat vše pro to, aby bylo. Jeho vlastní pocity jsou zcela legitimní, i když se neshodnou s naším očekáváním.
  • Nepodporujeme nucení dětí do povinného programu či aktivit. Školka neslouží k tomu, aby dítě mělo povinně každý den nějaký výstup ze školky, muselo spát, muselo se všeho zúčastňovat, muselo se pořád přizpůsobovat apod. 
  • Na druhou stranu však musí dodržovat společná pravidla, která platí pro všechny a se kterými bude od začátku důkladně a zřetelně obeznámeno, dle jeho aktuálních možností chápání. Jedná se o pravidla společného soužití    v harmonii, toleranci, respektu a úctě.