Naše zázemí

 Sídlíme v třípodlažní budově se dvorkem, záhony a loukou.

Třídy

Celkem máme k dispozici 4 učebny v prvním a druhém patře. Největší místnost využívá naše školka. Vedle ní se učí 1. a 2. třída. O patro výš se nachází dvě třídy, jedna pro předškoláky, druhá pro naše nejstarší, 3.-5. třídu. Byť má každé dítě svou lavici a prostor pro vlastní portfolio, často se výuka odehrává na zemi při hře nebo tvorbě vlastního projektu. 

Keramická dílna

V přízemí budovy se nachází plně vybavená a soběstačná keramická dílna. Máme hrnčířské kruhy, vlastní pec a velké množství hrnčířských nástrojů, licích forem, glazur a engob. Díky naší profesionální keramičce Jarce, jsou naše děti schopny, vyrábět plně funkční užitné umění, kterým obdarovávají své blízké nebo jej zpeněží na jarmarcích, které pravidelně pořádáme.

Výtvarná dílna

V naší výtvarné dílně se kreativitě meze nekladou. Děti zde malují, vyrábí šperky, modelují z nejrůznějších hmot a tvoří dle svého tempa a nápadů.

Polytechnická dílna

Postupně také zařizujeme polytechnickou dílnu. Vybavujeme ji skutečným nářadím, jako jsou vrtačky, svěráky, kladiva, hřebíky či vruty. Děti zde tvoří skutečná díla ze dřeva, která potom instalujeme na naši louku. Společně zde vyrobily např. hmyzí hotel, ptačí budky, větrníky, draky apod. Přirozenou formou se učí matematiku, geometrii, logiku, prostorové myšlení a rozvíjí svou představivost.


Dvůr

Dvůr, který přímo navazuje na první patro s učebnami a výtvarnou dílnou. Děti se tedy mohou během krátké chvíle přemístit ven, proběhnout se, udělat oheň nebo poobědvat pod širým nebem. Navíc je zde k dispozici pec pro grilování a také skleník, kde děti pomáhají sázet a sklízet vlastní rostliny.

Zeleninové záhony

Hned nad dvorkem se nachází cca. 200 m2 záhonů, kde si děti mohou pěstovat zeleninu, bylinky a ovoce, a třeba si ze své sklizně (s pomocí naší kuchařky) uvařit oběd.
*fotka je pouze ilustrační

Edukativní zahrada

V roce 2019 nám byla přislíbena dotace na vybudování edukativní zahrady, která má ambici, plně nahradit vnitřní výukové prostory. Součástí zahrady, bude výuková terasa, tabule, lavice, vrbová chýše, tunel, naučný chodník a mnoho dalšího. Okolo vysázíme původní ovocné stromy a keře, vytvoříme přirozená prostředí pro zvířátka, jako jsou hmyzí hotely, čmelíny, navršíme kameny pro ježky a ještěrky a mnoho, mnoho dalšího. Zahrada navíc navazuje na les a na Sirotčí hrad je to odtud, co by kamenem dohodil.

Opido

Součástí celkového projektu a místem, které děti mohou pravidelně navštěvovat, je plně soběstačný, přírodní dům Opido Klentnice (unikátní "Rodový dům" postavený z kamene, hlíny a dřeva). Zde se děti dozvídají o trvale udržitelných principech, obnovitelných zdrojích a celkově o zodpovědnému životě s ohledem na naše okolí.

Jurta

Děti mohou využívat šestimetrovou jurtu, která je primárně využívána jako sušárna bylin a je obklopena dvouhektarovou loukou a sadem. Zaměřujeme se zde hlavně na dějiny v souvislostech, seznamujeme se s cizími kulturami a náboženstvím, přírodu a mezilidské vztahy. Často využíváme projektor  a to uvnitř i venku. Vše co studujeme, máme doslova na dosah ruky. 

Koloseum

V blízkosti Opida i Jurty se nachází velká krytá terasa. Děti se zde mohou učit, využít projektoru nebo se vykoupat v koupacím jezírku. Pravidelně se zde s dětmi saunujeme a otužujeme. Je to zároveň prostor vhodný pro meditace, cvičení jógy i soukromá divadelní představení.

ZŠ Dolní Dunajovice

Jednou z našich kmenových škol je ZŠ Dolní Dunajovice. Zde, po dohodě, můžeme využívat jejich IT učebnu, chemickou laboratoř nebo skvěle vybavenou tělocvičnu. Máme štěstí, že naše průvodkyně Adriana je chemikářka a průvodce Viktor je skvělý  tělocvikář. (Mimo jiné učil hrát mladé francouze hokej :-).