V čem jsme jiní?

Nezůstáváme jen v lavicích

Výuka probíhá nejen v prostorách školy, ale také v přírodě, či v jurtě, kde si děti prožijí mnohé z výuky na vlastní kůži, nebo na výletech a exkurzích, které pravidelně pořádáme.

Učíme se pro život

Kromě základů se u nás žáci dozvědí i o tématech, která se ve státních školách téměř neobjevují, pro skutečný život jsou ale nezbytná. Naopak neplýtváme časem učením se nepotřebných detailů.

Rodinné prostředí 

Všichni se u nás navzájem znají a cítí se tu skutečně jako doma.

Individualita

Přizpůsobujeme se dítěti, ne osnovám. Každý žák je jiný a proto se snažíme naši výuku přizpůsobit jeho potřebám, ale i přáním tak, aby měl možnost rozvíjet se směrem, kterým si přeje. Pomáháme však i nacházet motivaci pro učení toho, co dítě nebaví.

Celostní přístup

Děti provázíme od školky až do 9. třídy. Neřídíme se jen věkem, ale zejména tím co dítě zvládá. Často si tedy děti nevšimnou, že přešly ze školky do školy. A není pro ně až tak důležité, v jaké třídě vlastně jsou. Vždy jsou součástí smíšeného kolektivu a zvládají to co je jim přirozené.

Projektové vzdělávání

Vzdělávání probíhá projektovým způsobem, vzbuzuje zájem dítěte a probouzí jeho vnitřní motivaci. Bez časového ohraničení, bez známkování, bez stresu, se slovním ohodnocením a důrazem na sebereflexi.

Fotogalerie